Cine suntem

Thermoenergy SA

Certificari

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CONFORM
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 & SR ISO 45001:2018


Ca o recunoastere a modului in care se asigura calitatea serviciilor oferite, in luna martie 2015, THERMOENERGY GROUP S.A Bacau a obtinut certificarea Sistemului de Management Integrat  conform standardelor  SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
Certificarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat este rezultatul activitatii intregului colectiv numit THERMOENERGY GROUP S.A Bacau si este cerinta obligatorie in obtinerea licentei pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare emisa de ANRE.

Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management Integrat (calitate, mediu si securitate ocupationala ) au avut la baza o decizie strategica a managementului de la cel mai inalt nivel al THERMOENERGY GROUP S.A Bacau, decizie influentata si de necesitatea ca organizatia sa satisfaca permanent cerintele clientilor sai, sa isi imbunatateasca continuu activitatea si sa indeplineasca cerintele legislative in vigoare.

Printre avantajele certificarii Sistemului de Management Integrat putem enumera: imbunatatirea imaginii organizatiei si a relatiilor publice, castigarea increderii partilor interesate, inclusiv a autoritatilor, indeplinirea unor posibile criterii de licitatie, asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile in domeniu; limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei; imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor. Pentru aceasta THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a reglementat activitatea de verificare si control a produselor/serviciilor contractate, pentru a asigura conformitatea cu cerintele specifice, documentate in contractele de furnizare si in standardele de performanta.
Societatea si-a stabilit ca obiectiv de politica privind calitatea, furnizarea numai de produse/ servicii conforme cu cerintele clientilor/contractuale.

Certificatele  au fost emise pentru o perioada de 3 ani, respectiv pana in  martie 2020, interval în care organizatia este supravegheata de organismul de certificare prin efectuarea de audituri de supraveghere anuale, pentru a se verifica daca sunt respectate cerintele stabilite la momentul certificarii organizatiei conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018.

Autorizatii si avize

 Controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

 

 

Thermoenergy SA

Cariere

Thermoenergy Group SA Bacau poseda un capital uman de calitate. Majoritatea anagajatilor se afla aici inca de la aparitia sistemului centralizat de termoficare in municipiul Bacau, semn de profesionalism si stabilitate.

Cei prezenti astazi in acest colectiv isi aduc din plin aportul la rezolvarea cu maxima operativitate a problemelor curente si a celor ce survin pe timp de criza.

In egala masura suntem deschisi sa ne largim colectivul existent, atunci cand situatia o impune, cu persoane tinere, dornice de un start adecvat pentru o cariera de succes.

Structura de personal se prezinta astfel:

•    Ingineri cu urmatoarele specializari: energetica, mecanica, informatica
•    Economisti
•    Electricieni
•    Sudori
•    Lacatusi

Thermoenergy SA

Politici si strategii

Politica CMSSM si Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033, aprobata prin HCL 135/21.07.2014.

Descarca:

- politica CMSSM

- HCL 135/21.07.2014

Avertizor de integritate - Semnalare nereguli

Descarca:

Politici si strategii - Semnalarea neregulilor

Thermoenergy SA

Echipa manageriala

CONDUCEREA THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Nume și prenume

Funcție

Florin Pavăl

- Director General și membru C.A.

Radu-Cristian Palade

- Director Comercial și Membru C.A.

Mariana Rusu

- Director Financiar

 DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Rusu Mariana Director Financiar 2018 început funcție
2019 anual
2020 anual
2021 anual, pana la 15 iunie
2022 decl. avere final mandat
decl. interese final mandat
Thermoenergy SA

Consiliul de administratie

Informatii conform Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, si OUG 109/2011.

Membrii Consiliului de Administratie:

Nume și prenume Funcție CV
 Paul-Vicentiu Stupu  - Presedinte C.A.  CV 
 Constantin Serban  - Membru C.A. CV
 Florin Paval  - Membru C.A. si Director General CV
 Radu-Cristian Palade  - Membru C.A. si Director Comercial CV
 Ion Popa  - Membru C.A. CV
 Dorin Octavian Dragoi  - Membru C.A. CV
 Filip Bogdan O.  - Membru C.A.  CV 
 Zamfir Mariana  - Membru C.A. Provizoriu CV

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)

Anul 2018

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Pavel Sergiu-Marius Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2018 anual
2018 încetare funcție
2. Isvoran Vasile Membru Consiliu de Administraţie 2018 încetare funcție
3. Livinţ Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2018 încetare funcție
4. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie 2018 încetare/început funcție
5. Calancea Eusebio Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
2018 încetare funcție
6. Melinte Emil Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
2018 încetare funcție
7. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
8. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
9. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2018 început funcție
10. Ciobanu Tiberiu -George Membru provizoriu Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
11. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2018 încetare funcție
Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2018 început funcție
12. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2018 început funcție
2018 rectificare DA

 

Anul 2019 

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație 2019 anual
2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
4. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
5. Ciobanu Tiberiu -George Membru provizoriu Consiliu de Administraţie 2019 anual
6. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2019 anual
7. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2019 anual

 

Anul 2020 

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație 2020 anual
2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
4. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
5. Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administraţie 2020 inceput de mandat
6. Ciobanu Tiberiu -George Membru provizoriu Consiliu de Administraţie 2020 anual
7. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2020 anual
8. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2020 anual

 

Anul 2021

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Președinte Consiliu de Administrație 2021 anual, pana la 15 iunie
 2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 4.  Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2021 anual, pana la 15 iunie
 5.  Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 6.  Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2021 anual, pana la 15 iunie

 7. 

Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2021 anual, pana la 15 iunie

 

Anul 2022

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
 1.   Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administrație  2022 decl. avere final mandat 
decl. interese final mandat
2. Zamfir Mariana Membru Consiliu de Administrație Provizoriu 2022 decl. avere inceput mandat
decl. interese inceput mandat
3.  Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
4. Serban Constantin Membru Consiliu de Administrație 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
5. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
6. Stupu Paul-Vicenţiu

Președinte Consiliu de Administrație

2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
7. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
8. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie

  

Anul 2023

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
 1.   Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
2. Popa I. Ion Membru Consiliu de Administraţie 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
3.  Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
4. Serban Constantin Membru Consiliu de Administrație 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
5. Zamfir Mariana Membru Consiliu de Administrație 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
6.  Drăgoi Dorin Octavian   Membru Consiliu de Administrație 2023  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
decl. interese anual, pana la 15 iunie 
7.  Stupu Paul-Vicenţiu  Membru Consiliu de Administrație 2023  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
 decl. interese anual, pana la 15 iunie
Thermoenergy SA

Informatii generale

Bacaul, denumit si “orasul lui Bacovia”, este unul dintre orasele importante ale Moldovei avand o populatie de aproximativ 144.000 locuitori, fiind un important centru industrial, cultural si universitar.

Dezvoltarea edilitara a orasului se datoreaza pozitiei sale geografice, orasul fiind traversat de drumurile europene E85 si E574 ce fac legatura cu Bucurestiul, cu nordul tarii si cu Transilvania. Astfel, in perioada 1970-1990, s-au construit marile cartiere de blocuri si odata cu acestea s-a realizat sistemul de termoficare. Locuitorii municipiului Bacau beneficiaza de servicii de furnizare centralizata de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum inca de la inceputul anilor ’70. Aceste servicii sunt in prezent in sarcina Consiliului Local, datorita naturii publice a acestui serviciu.

Thermoenergy SA

Forma de organizare


•  Persoana juridica romana
•  Societate comerciala pe actiuni, inregistrata la Camera de Comert si Industrie Bacau, cu numarul ORC J4 / 882 / 2014
•  Cod fiscal: RO33620670
•  Capital social: 10.906.800 lei
•  Cont BRD GSG Bacau - RO48 BRDE 040S V742 5319 0400
•  Actionar unic - Consiliul Local al Municipiului Bacau.
•  Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
•  Administrarea societatii este realizata de un Consiliu de Administratie numit de actionar

Informatii contact

Thermoenergy S.A.
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

 • Adresa: Bacau, Str. Chimiei, nr. 6
 • Tel: 0040.234.585.050
 • Fax:: 0040.234.519.650
 • Email: secretariat@thermoenergy.ro

Galerie foto

 • poze-2014-2015-007
 • poze-2014-2015-009
 • poze-2014-2015-016
 • poze-2014-2015-018
 • poze-2014-2015-026
 • poze-2014-2015-027
 • poze-2014-2015-035
 • poze-2014-2015-036
 • poze-2014-2015-048
Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii…